Aktualne zamówienia


Roboty (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2018.08.10
2018-08-28 godz. 11:00
Naprawa dachu na budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-04/18

Dostawy (4)

Usługi (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2018.07.24
2018-08-02 godz. 09:30
Publikacja artykułów z konferencji KONES 2018 z wydrukiem w czasopiśmie Journal of Kones ZP/U-16/18