Jubileusz 70-lecia - zapowiedzi

Wykład Otwarty "Wybrane metody przetwarzania odpadów komunalnych" - wykład wygłosi Prof. PCz dr hab. inż. Jurand Bień.

Gospodarka odpadami komunalnymi w ostatnich latach budzi spore emocje. Wydawało się, że wyboje związane z wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej, czyli wprowadzeniem nowych zasad gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych mieszkańcy mają dawno za sobą.

Autor: BKiM, 17.06.2019