Akty prawne

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85).
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r poz. 1669).
 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 206/2019 z dnia 8.05.2019  w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej.
 • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 295/2018/2019 z dnia 26.06.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej.
 • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 281/2018/2019 z dnia 29.05.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej prowadzonej w roku akademickim 2019/2020.
 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 212/2019 z dnia 04.06.2019  w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020.
 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 220/2019 z dnia 15.07.2019  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020 dla poszczególnych dyscyplin.
 • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 282/2018/2019 z dnia 29.05.2019 w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej.
 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 257/2019 z dnia 28.10.2019  w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020.
 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 251/2019 z dnia 16.10.2019  w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020.
 • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 385/2019/2020 z dnia 12.02.2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej prowadzonej w roku akademickim 2020/2021.
 • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 386/2019/2020 z dnia 12.02.2020 w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej.
 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 318/2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021