Dział Nauczania

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej:


"Art. 70. 1. Każdy ma prawo do nauki. (.)",
"Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne."

 

Kontakt


Sprawami związanymi z osobami niepełnosprawnymi na Politechnice Częstochowskiej zajmują się:

mgr inż. Michał Modławski
budynek DS-2 Bliźniak
wejście od strony akademika Maluch
ul. Akademicka 5
42-201 Częstochowa
Tel. (34)32 50 341 lub 32 50 450
e-mail:  michal.modlawski@pcz.pl

mgr Iwona Płóciennik
Dział Nauczania
ul. Dąbrowskiego 69
pok. 147
42-201 Częstochowa
Tel. (34)32 50 450
e-mail: iwona.plociennik@pcz.pl

Godziny otwarcia biura w akadmiku Bliźniak: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30.

W miesiącu lipcu i sierpniu Michał Modławski przebywa w Dziale Nauczania pok. 147 i jest dostępny pod numerem tel. (34) 32 50 450.

Serdecznie witamy Państwa na stronie dla przyszłych i obecnych studentów Politechniki Częstochowskiej. Znajdą tu Państwo najważniejsze informacje dotyczące form pomocy udzielanych studentom niepełnosprawnym. W celu zapoznania się z dokładną ofertą zachęcamy do kontaktu osobistego. Zapytania, dotyczące problemów studiowania osób niepełnosprawnych w naszej Uczelni można przesyłać, także drogą elektroniczną na adres michal.modlawski@pcz.pl lub iwona.plociennik@pcz.pl.

Panorama na miasteczko akademickie

Politechnika Częstochowska chce, aby studenci niepełnosprawni mieli równe szanse w dostępie do edukacji. Nasza Uczelnia stara się rozpoznawać potrzeby i dąży do zmniejszenia ilości problemów jakie napotyka student.

Zapraszamy do korzystania z pomocy wszystkich studentów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nie posiadające orzeczonego stopnia niesprawności oraz osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.

Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, a informacje które zostają nam przekazane są poufne. Studenci mogą skorzystać z takich form pomocy jak: informacja, porada, pośrednictwo w kontaktach min. z wykładowcami, dziekanami.