Informacje Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Microsoft Office document iconWNIOSEK O DODATEK SPECJALNY (32 KB)

Microsoft Office document iconKwestionariusz osobowy dla pracownika (36.5 KB)

Microsoft Office document iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (35.5 KB)

 

Kwestionariusze dotyczące dodatkowego zatrudnienia

Treść zarządzenia 1.86 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 - Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą 152.39 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 - Zawiadomienie 151.59 KB  Pobierz
Załącznik nr 3 - Zawiadomienie o dodatkowym zatrudnieniu u pracodawcy, który nie prowadzi działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej 148.94 KB  Pobierz
Załącznik nr 4 - Zawiadomienie 156.7 KB  Pobierz

 

Microsoft Office document iconZobowiązanie do zachowania tajemnicy (25.5 KB)

Microsoft Office document iconOświadczenie art. 188 Kp (33.5 KB)

PDF iconSkierowanie na badanie profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne, zmiana stanowiska (561.01 KB)

Microsoft Office document iconOŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE (35 KB)


Microsoft Office document iconWniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę (57.5 KB)

Microsoft Office document icon Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia (59 KB)

PDF iconPismo o odznaczeniach (1001.5 KB)

Microsoft Office document iconMedal Komisji Edukacji Narodowej - wniosek (33 KB)

Microsoft Office document iconZapytanie o udzielenie informacji o osobie (33 KB)


Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 22/2017 z dnia 06.03.2017 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi Zobacz i pobierz

PDF iconZ15A-wniosek o zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem (293.4 KB)

PDF iconZ15B-wniosek o zasiłek opiekuńczy nad członkiem rodziny (292.11 KB)

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

Do załącznika nr 1b potrzebne jest złożenie załącznika nr 1  (oświadczenie o wysokości dochodów brutto).

Do załącznika nr 1c potrzebne jest złożenie załącznika nr 1  (oświadczenie o wysokości dochodów brutto).

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 111/2018 z dnia 13.03.2018 w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz