Informacje Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Microsoft Office document iconWNIOSEK O DODATEK SPECJALNY (32 KB)

Microsoft Office document iconKwestionariusz osobowy dla pracownika (36.5 KB)

Microsoft Office document iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (35.5 KB)

 

Kwestionariusze dotyczące dodatkowego zatrudnienia

Treść zarządzenia 1.28 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 - Zasady określające podejmowanie i kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich poza Politechniką Częstochowską oraz obowiązek informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej 35.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 - WNIOSEK w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność naukową lub dydaktyczną 31.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 3 - INFORMACJA o prowadzeniu działalności gospodarczej 26 KB  Pobierz

 

Microsoft Office document iconZobowiązanie do zachowania tajemnicy (25.5 KB)

Microsoft Office document iconOświadczenie art. 188 Kp (33.5 KB)

PDF iconSkierowanie na badanie profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne, zmiana stanowiska (561.01 KB)

Microsoft Office document iconOŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE (35 KB)


Microsoft Office document iconWniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę (57.5 KB)

Microsoft Office document iconWniosek o nadanie orderu-odznaczenia (56.5 KB)

Microsoft Office document iconPismo o odznaczeniach (38 KB)

Microsoft Office document iconMedal Komisji Edukacji Narodowej - wniosek (33.5 KB)

PlikZapytanie o udzielenie informacji o osobie (31.38 KB)


Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 22/2017 z dnia 06.03.2017 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi Zobacz i pobierz

PDF iconZ15A-wniosek o zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem (293.4 KB)

PDF iconZ15B-wniosek o zasiłek opiekuńczy nad członkiem rodziny (292.11 KB)

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

Do załącznika nr 1b potrzebne jest złożenie załącznika nr 1  (oświadczenie o wysokości dochodów brutto).

Do załącznika nr 1c potrzebne jest złożenie załącznika nr 1  (oświadczenie o wysokości dochodów brutto).

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 111/2018 z dnia 13.03.2018 w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz