Kierunki studiów na semestr letni 2019/2020

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2019/2020

27.01.2020 – 14.02.2020

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Studia stacjonarne II stopnia

 • Budownictwo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Studia stacjonarne II stopnia

 • Elektrotechnika

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

Studia stacjonarne II stopnia

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Informatyka
 • Mechatronika

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

Studia stacjonarne II stopnia

 • Metalurgia
 • Inżynieria materiałowa
 • Fizyka techniczna
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Studia stacjonarne II stopnia

 • Inżynieria środowiska
 • Biotechnologia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Studia stacjonarne II stopnia

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Logistyka
 • Logistics

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Logistyka