Obchody Jubileuszu 70-lecia Politechniki Częstochowskiej

Lp.

Uroczystość

Termin

Miejsce

1.

70. Inauguracja Roku Akademickiego
Wystawa mobilna „Potencjał oraz osiągnięcia naukowe i edukacyjne Politechniki Częstochowskiej”

1.10.2018

Aula Wydziału Zarządzania

2.

Otwarcie wystaw stałych:
„70 lat Politechniki Częstochowskiej”
„100 lat 27. Pułku Piechoty”
połączone z uroczystościami: promocji doktorskich i habilitacyjnych, wręczaniem medali

21.11.2018

Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69
Klub „Politechnik”

3.

Otwarte wykłady dla mieszkańców Częstochowy i okolic

styczeń-grudzień 2019

Politechnika Częstochowska

4.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

21-23.02.2019

Politechnika Częstochowska

5.

Absolwent Roku 2018

10.05.2019

Teatr im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

6.

Zjazd Absolwentów Politechniki Częstochowskiej

20-22.09.2019

Politechnika Częstochowska
Klub „Politechnik”

7.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

1.10.2019

Aula Wydziału Zarządzania

8.

Msza Święta ku czci Jubileuszu 70-lecia Politechniki Częstochowskiej

28.11.2019

Duszpasterstwo Akademickie Emaus
w Częstochowie
ul. Kilińskiego 132

9.

Uroczystość obchodów 70-lecia Politechniki Częstochowskiej wraz z częścią artystyczną

29.11.2019

Teatr im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

 

Imprezy towarzyszące obchodom Jubileuszu 70-lecia Politechniki Częstochowskiej

Lp.

Wydarzenie

Termin

Organizator

1.

Marszobieg na 70-lecie Politechniki Częstochowskiej

6.10.2018

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

2.

XIII Symposium of Magnetic Measurements and Modelling

8-10.10.2018

Wydział Elektryczny

3.

IV Konferencja Naukowa „Dylematy i wyzwania doskonalenia Zarządzania organizacjami w kontekście współczesnych trendów”

18.10.2018

Wydział Zarządzania

4.

XIII Konferencja Naukowa z cyklu „Multimedia w biznesie i administracji. Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu”

18-19.10.2018

Wydział Zarządzania

5.

Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami” 

25.10.2018

Wydział Zarządzania

6.

Konferencja Naukowo-Techniczna Młodych Naukowców „Materiały, technologie i systemy zarządzania w budownictwie”

25-26.10.2018

Wydział Budownictwa

7.

Konferencja „Oczyszczalnie ścieków i gospodarka osadowa – uczelnie dla przemysłu”

25-26.10.2018

Wydział Infrastruktury
i Środowiska

8.

Cykl warsztatów specjalistycznych z zakresu nieruchomości dla studentów Wydziału Zarządzania

październik 2018 - maj 2019

Wydział Zarządzania

9.

Cykl warsztatów edukacyjno-ekonomicznych w szkołach podstawowych regionu

październik 2018 - maj 2019

Wydział Zarządzania

10.

IV Konferencja Naukowa z cyklu „Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami”

20-21.11.2018

Wydział Zarządzania

11.

Warsztaty prowadzone przez przedstawicieli biznesu

2018-2020

Wydział Zarządzania

12.

XXXVII Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUT)

30.11-2.12.2018

Uczelniana Rada Doktorantów Politechniki Częstochowskiej

13.

XV Jubilee International Scientific-Technical Conference „Materials and Energy Saving Technologies - Construction of Optimized Energy Potential”

5-7.12.2018

Wydział Budownictwa

14.

Warsztaty Katarzyny Wojciechowskiej

grudzień 2018

Wydział Zarządzania

15.

Event naukowy „O Noblu na Zarządzaniu” - William D. Nordhaus i Paul M. Romer

grudzień 2018

Wydział Zarządzania

16.

IT Academic Day

6.12.2018

Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

17.

II edycja Konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Prof. Bogdana Skalmierskiego

6.12.2018

Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

18.

7th International Conference “System Safety: Human - Technical Facility Environment”  

12-14.12.2018

Wydział Zarządzania

19.

VI Konferencja Popularyzatorsko-Naukowa w ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

brak terminu

Wydział Zarządzania

20.

Seminarium nt. „Radiografia cyfrowa w badaniach złączy spawanych i materiałów"

styczeń 2019

Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

21.

III edycja Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

styczeń-czerwiec 2019

Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

22.

Targi Pracy

I kwartał 2019

Biuro Karier
i Marketingu

23.

III International Scientific Conference  "Chemical Safety and Health Protection" 

2019

Wydział Zarządzania

24.

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Teoria Praktyka" - AGH

2019

Wydział Zarządzania

25.

Seminarium wydziałowe z udziałem przedsiębiorców

styczeń lub luty 2019

Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

26.

IV Forum Akademii Bezpiecznego Dzieciaka

20.03.2019

Wydział Zarządzania

27.

Wystawa nt. „Nadal młoda – Biblioteka 70+. Jubileusz 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

od kwietnia do grudnia 2019

Biblioteka Główna

28.

Wystawa nt. „70 lat – drukiem i bitami spisane. Jubileusz 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej”

od kwietnia do grudnia 2019

Biblioteka Główna

29.

Konferencja „70 lat – drukiem i bitami pisane” w ramach Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach

kwiecień 2019

Biblioteka Główna

30.

IV Konferencja Naukowa z cyklu „Energetyka prosumencka
w wymiarach zrównoważonego rozwoju”

kwiecień 2019

Wydział Zarządzania

31.

Turystyczny Rajd Samochodowy

25.05.2019

Stowarzyszenie Wychowanków PCz

32. VI Posiedzenie Społecznej Rady WIMiI Politechniki Częstochowskiej 30.05.2019

Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

33.

Trzeci Kongres Młodych Ekonomistów

maj 2019

Wydział Zarządzania

34.

XX Konferencja Naukowa „Nowe Technologie i Osiągnięcia w metalurgii, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji i fizyce”

maj 2019

Wydział Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów

35.

XLIII Studencka Konferencja Naukowa

maj 2019

Wydział Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów

36.

Juwenalia 2019

maj 2019

Politechnika Częstochowska

37.

IX edycja Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego

I-II kwartał 2019

Biuro Karier
i Marketingu

38.

Dzień Otwartych Drzwi

II kwartał 2019

Biuro Karier
i Marketingu

39.

Akcja Dziewczyny na Politechniki

II kwartał 2019

Biuro Karier
i Marketingu

40.

Pikniki Naukowe

II kwartał 2019

Biuro Karier
i Marketingu

41.

Festiwal Nauki

II kwartał 2019

Biuro Karier
i Marketingu

42.

Industriada „Park Mądrej Rozrywki”

II kwartał 2019

Biuro Karier
i Marketingu

43.

18th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing

16-20.06.2019

Wydział Inżynierii Mechanicznej

i Informatyki

44.

XI Konferencja „Modelowanie matematyczne w fizyce
i technice” (MMFT 2019)

czerwiec 2019

Wydział Inżynierii Mechanicznej

i Informatyki

45.

III Sympozjum Oddziału Częstochowskiego PTMTS

czerwiec 2019

Wydział Inżynierii Mechanicznej

i Informatyki

46.

Konferencja Naukowo-Biznesowa „Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami”

czerwiec 2019

Wydział Zarządzania

47.

V Sympozjum Naukowe „ProEnergo – możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności”

czerwiec 2019

Wydział Elektryczny

48.

Mistrzostwa absolwentów w tenisie ziemnym

czerwiec 2019

Stowarzyszenie Wychowanków PCz

49.

Konferencja Redaktorów i Członków Komitetu Naukowego PJMS

czerwiec 2019

Wydział Zarządzania

50.

XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Produkcja i zarządzanie w przemyśle”

czerwiec/lipiec 2019

Wydział Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów

51.

Miejskie Dni Inteligentnej Energii

III kwartał 2019

Biuro Karier
i Marketingu

52.

Uroczyste spotkanie uczestników Zjazdu Absolwentów z władzami Uczelni

21.09.2019

Stowarzyszenie Wychowanków PCz

53.

Spotkania absolwentów na Wydziałach

21.09.2019

Stowarzyszenie Wychowanków PCz

54.

Jubileuszowy Bal Absolwentów

21.09.2019

Stowarzyszenie Wychowanków PCz

55.

VII Konferencja z cyklu „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”

październik 2019

Wydział Zarządzania

56. XIX Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych 22-24.10.2019 Politechnika Częstochowska

57.

XIII Giełda Promocji Absolwentów

28-29.11.2019

Stowarzyszenie Wychowanków PCz

58.

Złote Dyplomy dla Absolwentów, którzy ukończyli Uczelnię w roku 1969

28.11.2019

Stowarzyszenie Wychowanków PCz