Plan zajęć dydaktycznych

Plan zajęć w roku akademickim 2020/2021

semestr 1

Semestr I

Poniedziałek

godziny

nazwa przedmiotu

rodzaj zajęć / sala

 

8.15 – 9.00

Opracowanie IPB

prof. B. Koczurkiewicz

tryb stacjonarny / W

sala AM 6

(WIPiTM)

 

9.15 – 10.00

Metrologia

prof. St. Chudzik

tryb stacjonarny / W

Aula Wydziału Elektrycznego

Wtorek

 

8.15 – 11.00

Statystyczne metody obróbki danych

prof. A. Grzybowski

tryb stacjonarny / W

sala B 2 WIMiI

(AK 21)

(przez 5 tygodni)

 

11.15 – 12.00

 

Metodyka prowadzenia badań naukowych

prof. N. Sczygiol

tryb stacjonarny/ W

sala A 3

(WIMiI, Dąbrowskiego 73 )

 

12.15 – 13.00

Akademickie techniki prezentacji

prof. M. Kacprzak

tryb stacjonarny / W/S

sala A 24

(WIiŚ, Dąbrowskiego 69)

 

13.15 – 14.00

Techniki pisania i redagowania prac naukowych

prof. T. Czakiert

tryb stacjonarny / W/S

sala A 24

(WIiŚ, Dąbrowskiego 69)

 

semestr 3 

Dziedzina nauk techniczno - inżynieryjnych

Semestr III

Wtorek

godziny

nazwa przedmiotu

rodzaj zajęć / sala

12.15 – 13.00

Seminarium doktoranckie*

kierownicy dyscyplin

tryb stacjonarny / S

 

 

9.15 – 11.00

Modelowania i obliczenia inżynierskie

prof. A. Kulawik/
prof. M. Mrowiec/
prof. B. Koczurkiewicz

 

tryb stacjonarny / W

sala A4

(WIMiI, ul. Dąbrowskiego 73)

 

11.15 – 12.00

Zaawansowane metody badań inżynierskich

prof. M. Knapiński

tryb stacjonarny / W

sala AM 6

(WIPiTM)

Seminarium doktoranckie dla poszczególnych dyscyplin nauk inżynieryjno - technicznych:

Inżynieria mechaniczna – prof. J. Szmidla, sala 18 (KMiPKM, ul. Dąbrowskiego);

Inżynieria materiałowa – prof. R. Prusak, sala 517 (środa 13:15 WIPiTM, ul. Armii Krajowej 19);

Informatyka techniczna i telekomunikacja – prof. R. Nowicki, sala B3 (WIMiI, ul. Armii Krajowej 21);

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – prof. I. Zawieja, A 5 (WIiŚ, ul. Brzeźnicka 60a)

Automatyka, elektronika i elektrotechnika – prof. K. Chwastek, RW (WE, ul. Armii Krajowej))

semestr 3 

Dziedzina nauk społecznych

Semestr III

Poniedziałek

godziny

nazwa przedmiotu

rodzaj zajęć / sala

10.10 – 10.55

Seminarium doktoranckie

Prof. A. Mesjasz – Lech

tryb stacjonarny / W

WZ 2

 

11.05 – 11.50

 

Przywództwo w zarządzaniu organizacjami

prof. A. Pabian

tryb stacjonarny / W

WZ 2

 

12.00 – 13.40

Współczesne koncepcje zarządzania organizacją

Prof. P. Nowodziński

tryb stacjonarny/S

WZ 2