Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 241/2019 z dnia 20.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz