Sekcja ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Sekcja ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Kancelarii Dokumentów Niejawnych i OC

mgr inż. Andrzej Sobański
asobanski@adm.pcz.czest.pl
tel: 34 3250 373

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kierownik Sekcji

mgr Halina Zasępa
hzasepa@adm.pcz.czest.pl
tel: 34 3250 373 1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
  1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.u. z 2014 roku poz. 1182)
  2. Polityka Bezpieczeństwa (Zarządzenie Rektora nr 72/2013)
  3. Ustawa o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz.u. nr 182 poz. 1228 z 5.08.2010 r.)
 2. Sprawy obronne i obrona cywilna.
  1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220)
  2. Strategia Bezpoieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014
  3. Zarządzenie Rektora nr 203/2011
 3. Kancelaria Dokumentów Niejawnych
  1. Zarządzenie Rektora nr 58/2013
 4. Stały Dyżur Rektora
  1. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 64/2009
  2. Zarządzenie Rektora nr 89/2010