Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 266/2018/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcia na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 246/2018/2019 z dnia 12.12.2018 w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Zobacz i pobierz