Warunki i tryb rekrutacji 2019/2020

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 265/2018/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 245/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały nr 181/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 245/2018/2019 z dnia 12.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 181/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 181/2017/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku Akademickim 2019/2020 Zobacz i pobierz