Warunki i tryb rekrutacji 2020/2021

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 391/2019/2020 z dnia 12.02.2020 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 300/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 300/2018/2019 z dnia 26.06.2019 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 Zobacz i pobierz