Wzory umów i dokumentów

Zatrudnianie pracowników:

Procedura w sprawie przyznawania dodatku zadaniowego dla pracowników Politechniki Częstochowskiej

Ewidencja czasu pracy - objaśnienia:

Przyznawanie odznaczeń:

Umowy cywilnoprawne:

Wnioski o zasiłek:

Wnioski o przyznawanie dodatków:

Legitymacja służbowa:

Pozostałe: