Ogłoszenie

Po raz kolejny NAWA zaprasza polskie uczelnie do składania wniosków w Programie KATAMARANchoć tym razem wyłącznie na realizację wspólnych studiów II stopnia.
Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu oraz zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej. Z wnioskami o udział w Programie mogą występować uczelnie publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Projekt musi być realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Profil i potencjał uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej musi uzupełniać się z profilem i potencjałem polskiej uczelni. 

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-katamaran-wesprze-realizacje-wspolnych-studiow-ii-stopnia-nabor-2020-otwarty?fbclid=IwAR3d2hZlY9vm7WnXlGrkzJsTjsFc7_YunyimRbOAT0XaMt9xFFhJ5nFQEqA

 

Autor: WebAdmin, 01.04.2020