Aktualne zamówienia


Roboty (2)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2018.12.06
2018-12-21 godz. 10:00
Remont powłoki malarskiej sali 210 na poziomie II piętra oraz sali 107 wraz z zapleczem w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-14/18

2018.11.28
2018-12-13 godz. 09:00
Remont pomieszczeń nr 8,9,10 na Wydziale Budownictwa ZP/RB-13/18

Dostawy (2)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2018.12.04
2018-12-18 godz. 11:30
Dostawa projektorów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-31/A/18

2018.12.04
2018-12-18 godz. 11:30
Dostawa lasera femtosekundowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-32/A/18

Usługi (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2018.12.06
2018-12-19 godz. 12:00
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Politechniki Częstochowskiej na terenie całego kraju i poza jego granicami ZP/ZO-12/18