Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

  Orientacyjna wartość zamówienia PLN(netto) 

Przewidywany tryb ustawy lub inna procedura

1

Dostawa papieru offsetowego i do druku cyfrowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

dostawa

III Kwartał 2018r.

               45 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

2

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

dostawa

III Kwartał 2018r.

            590 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

3

Dostawa mebli

dostawa

III Kwartał 2018r.

               30 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

4

Usługa drukarska

usługa

III kwartał 2018r.

               28 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

5

Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników

dostawa

III kwartał 2018r.

               45 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

6

Dostawa sprzętu komputerowego( jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).

dostawa

III kwartał 2018r.

            330 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

7

Dostawa urządzeń sieciowych.

dostawa

III kwartał 2018r.

               35 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

8

Dostawa serwerów

dostawa

III kwartał 2018r.

               10 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

9

Dostawa serwerów pamięci masowej.

dostawa

III kwartał 2018r.

               10 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

10

Dostawa oprogramowania komputerowego

dostawa

III kwartał 2018r.

                 8 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

11

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

dostawa

III kwartał 2018r.

               40 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

12

Dostawa kamer

dostawa

III kwartał 2018r.

               20 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

13

Dostawa bioreaktorów, inkubatorów, spektrometrów

dostawa

III kwartał 2018r.

               80 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

14

Dostawa elektrodrążarki

dostawa

III kwartał 2018r.

               28 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

15

Dostawa artykułów biurowych

dostawa

III Kwartał 2018r.

            320 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

16

Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej

usługa

III Kwartał 2018r.

            750 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

17

Remont pokoi i sanitariatów na III i IV piętrze budynku oraz zabezpieczenie balkonów na II, IV, V, VI kondygnacji Domu Studenta nr 7 "Herkules"

robota budowlana

III kwartał 2018r.

            421 624,94 zł

Przetarg nieograniczony

18

Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu głównego węzła teleinformatycznego Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN

robota budowlana

III kwartał 2018r.

            160 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

19

Budowa łączy światłowodowych  - CzestMan

robota budowlana

III kwartał 2018r.

               65 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

20

Instalacja systemu kontroli dostępu dla MSK CzestMan

robota budowlana

III kwartał 2018r.

               30 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

21

Dostawa zrywarki, maszyny wytrzymałościowej i ekscensometru

dostawa

III kwartał 2018r.

            180 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

22

Dostawa pieca

dostawa

III kwartał 2018r.

            190 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

23

Prace budowlane w budynku głównym Wydziału Zarządzania

robota budowlana

III - IV kwartał 2018r.

            110 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

24

Wyburzenie budynku, naprawa ogrodzenia przy ul. Brzeźnickiej

robota budowlana

III - IV kwartał 2018r.

               26 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

25

Remont kominów w budynku nr 1 przy ul. Brzeźnickiej

robota budowlana

III - IV kwartał 2018r.

               26 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

26

Remont pomieszczeń budynku KIE przy ul. Brzeźnickiej

robota budowlana

III - IV kwartał 2018r.

               30 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

27

Prace remontowe w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

robota budowlana

III - IV kwartał 2018r.

               97 560,00 zł

Przetarg nieograniczony

28

Prace remontowe w pomieszczeniach Wydziału Budownictwa

robota budowlana

III - IV kwartał 2018r.

            138 200,00 zł

Przetarg nieograniczony

29

Prace remontowe w budynkach Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

robota budowlana

III - IV kwartał 2018r.

            105 600,00 zł

Przetarg nieograniczony

30

Prace remontowe w pawilonie C Wydziału Elektrycznego

robota budowlana

III - IV kwartał 2018r.

            162 600,00 zł

Przetarg nieograniczony

31

Prace projektowe zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie Domu Studenta nr 5 "Maluch"

usługa

III - IV kwartał 2018r.

            101 600,00 zł

Przetarg nieograniczony

32

Dostawa mebli

dostawa

IV Kwartał 2018r.

               30 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

33

Usługa drukarska

usługa

IV kwartał 2018r.

               27 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

34

Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników

dostawa

IV kwartał 2018r.

               35 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

35

Dostawa kalorymetrów

dostawa

IV kwartał 2018r.

               40 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

36

Dostawa sprzętu komputerowego( jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).

dostawa

IV kwartał 2018r.

            300 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

37

Dostawa urządzeń sieciowych.

dostawa

IV kwartał 2018r.

               30 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

38

Dostawa serwerów

dostawa

IV kwartał 2018r.

               10 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

39

Dostawa oprogramowania komputerowego

dostawa

IV kwartał 2018 r.

                 7 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

40

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

dostawa

IV kwartał 2018r.

               40 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

41

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników

usługa

IV kwartał 2018r.

         2 600 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

42

Dostawa kolektorów frakcji, reaktorów fizykochemicznych

dostawa

IV kwartał 2018r.

               50 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia  Przewidywany termin wszczęcia postępowania  Orientacyjna wartość zamówienia PLN(netto)  Przewidywany tryb ustawy lub inna procedura 
1.   Remont pokoi na IV piętrze Domu Studenta nr 7 Herkules robota budowlana I kwartał 2018r. 302 500,00 zł Przetarg nieograniczony
2.   Usługa drukarska usługa I kwartał 2018r. 20 000,00 zł Przetarg nieograniczony
3.   Dostawa sprzętu komputerowego( jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa I kwartał 2018r. 360 000,00 zł Przetarg nieograniczony
4.   Dostawa samochodu osobowego Dostawa I kwartał 2018r. 120 000,00 zł Przetarg nieograniczony
5.   Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa I kwartał 2018r. 20 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
6.   Dostawa serwerów pamięci masowej. dostawa I kwartał 2018r. 1 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
7.   Dostawa oprogramowania komputerowego dostawa I kwartał 2018r. 5 500,00 zł  Przetarg nieograniczony
8.   Dostawę artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa I kwartał 2018r. 470 000,00 zł Przetarg nieograniczony
9.   Dostawa mebli dostawa I kwartał 2018r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
10.          Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa I kwartał 2018r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
11.          Dostawa gazów technicznych, specjalnych, mieszanek, wiązek z gazami technicznymi wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa I kwartał 2018r. 125 000,00 zł Przetarg nieograniczony
12.          Dostawa mieszanek wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa I kwartał 2018r. 7 000,00 zł Przetarg nieograniczony
13.          Dostawa papieru offsetowego i do druku cyfrowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa I Kwartał 2018r. 45 000,00 zł Przetarg nieograniczony
14.          Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa I kwartał 2018r. 7 500,00 zł Przetarg nieograniczony
15.          Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa I kwartał 2018r. 400 000 zł Przetarg nieograniczony
16.          Dostawa kamer dostawa I kwartał 2018r. 200 000 zł Przetarg nieograniczony
17.          Dostawa twardościomierzy dostawa I kwartał 2018r. 150 000 zł Przetarg nieograniczony
18.          Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa II Kwartał 2018r. 470 000,00 zł Przetarg nieograniczony
19.          Prace remontowe w budynkach Wydziału  Zarządzania robota budowlana II-IV kwartał 2018r. 100 000,00 zł Przetarg nieograniczony
20.          Dostawa sprzętu komputerowego( jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa II kwartał 2018r. 330 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
21.          Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa II kwartał 2018r. 20 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
22.          Dostawa serwerów pamięci masowej. dostawa II kwartał 2018r. 1 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
23.          Dostawa oprogramowania komputerowego dostawa II kwartał 2018r. 10 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
24.          Dostawa miału węglowego  dostawa II kwartał 2018r. 740 000,00 zł Przetarg nieograniczony
25.          Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa II kwartał 2018r. 35 000,00 zł Przetarg nieograniczony
26.          Sukcesywna dostawa filtrów membranowych i strzykawkowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa II kwartał 2018r. 3 500,00 zł Przetarg nieograniczony
27.          Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa II kwartał 2018r. 300 000,00 zł Przetarg nieograniczony
28.          Usługa drukarska usługa II kwartał 2018r. 27 000,00 zł Przetarg nieograniczony
29.          Dostawa mebli dostawa II Kwartał 2018r. 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony
30.          Dostawa mebli dostawa II Kwartał 2018r. 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony
31.          Usługa drukarska usługa II kwartał 2018r. 45 000,00 zł Przetarg nieograniczony
32.          Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa II kwartał 2018r. 155 000,00 zł Przetarg nieograniczony
33.          Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa II kwartał 2018r. 400 000 zł Przetarg nieograniczony
34.          Dostawa zrywarki, maszyny wytrzymałościowej dostawa II kwartał 2018r. 180 000 zł Przetarg nieograniczony
35.          Prace remontowe dot. parkingu IIŚ przy ul. Brzeźnickiej 60a robota budowlana III kwartał 2018r. 24 000,00 zł Przetarg nieograniczony
36.          Prace remontowe w budynkach przy ul. Brzeźnickiej 60a robota budowlana III kwartał 2018r. 34 000,00 zł Przetarg nieograniczony
37.          Remont korytarzy w budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów robota budowlana III kwartał 2018r. 105 600,00 zł Przetarg nieograniczony
38.          Remont sali SWFiS robota budowlana III kwartał 2018r. 39 000,00 zł Przetarg nieograniczony
39.          Prace budowlane dot. dachu Wydziału Zarządzania robota budowlana III kwartał 2018r. 200 000,00 zł Przetarg nieograniczony
40.          Prace budowlane dot. muru ogrodzeniowego - parking ul. Dąbrowskiego 69 Częstochowa robota budowlana III kwartał 2018r. 50 000,00 zł Przetarg nieograniczony
41.          Remonty dróg wewnętrznych Politechniki Częstochowskiej  robota budowlana III kwartał 2018r. 135 000,00 zł Przetarg nieograniczony
42.          Dostawa mebli dostawa III Kwartał 2018r. 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony
43.          Usługa drukarska usługa III kwartał 2018r. 28 000,00 zł Przetarg nieograniczony
44.          Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa III kwartał 2018r. 45 000,00 zł Przetarg nieograniczony
45.          Dostawa sprzętu komputerowego( jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa III kwartał 2018r. 330 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
46.          Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa III kwartał 2018r. 35 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
47.          Dostawa serwerów dostawa III kwartał 2018r. 10 000, 00 zł Przetarg nieograniczony
48.          Dostawa serwerów pamięci masowej. dostawa III kwartał 2018r. 1 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
49.          Dostawa oprogramowania komputerowego dostawa III kwartał 2018r. 8 000,00 zł Przetarg nieograniczony
50.          Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa III kwartał 2018r. 400 000 zł Przetarg nieograniczony
51.          Dostawa kamer dostawa III kwartał 2018r. 200 000 zł Przetarg nieograniczony
52.          Dostawa bioreaktorów, inkubatorów, spektrometrów dostawa III kwartał 2018r. 800 000 zł Przetarg nieograniczony
53.          Dostawa elektrodrążarki dostawa III kwartał 2018r. 280 000 zł Przetarg nieograniczony
54.          Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej usługa IV kwartał 2018r. 750 000,00 zł Przetarg nieograniczony
55.          Dostawa mebli dostawa IV Kwartał 2018r. 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony
56.          Usługa drukarska usługa IV kwartał 2018r. 27 000,00 zł Przetarg nieograniczony
57.          Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa IV kwartał 2018r. 350 000,00 zł Przetarg nieograniczony
58.          Dostawa kalorymetrów dostawa IV kwartał 2018r. 400 000 zł Przetarg nieograniczony
59.          Dostawa sprzętu komputerowego( jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa IV kwartał 2018r. 300 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
60.          Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa IV kwartał 2018r. 30 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
61.          Dostawa serwerów dostawa IV kwartał 2018r. 10 000,00 zł Przetarg nieograniczony
62.          Dostawa oprogramowania komputerowego dostawa IV kwartał 2018r. 7 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
63.          Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa VI kwartał 2018r. 400 000 zł Przetarg nieograniczony
64.          Dostawa kamery szybkiej dostawa VI kwartał 2018r. 522 000 zł Przetarg nieograniczony
65.          Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników  usługa VI kwartał 2018r. 2 600 000,00zł zł Przetarg nieograniczony
66.          Dostawa kolektorów frakcji, reaktorów fizykochemicznych dostawa IV kwartał 2018r. 500 000 zł Przetarg nieograniczony
67.          Dostawa analizatora CHNS dostawa IV kwartał 2018r. 9 680 000 zł Przetarg nieograniczony