Wyniki ostatnich zamówień


Wyniki (10)

Temat Sygnatura
Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym ZP/US-07/19

Dostawa materiałów promocyjno-reklamowych dla Wydziału Zarządzania w ramach projektu TecHnology and EntrepreneUrship Education – Bridging the Gap for Smart Product Development - Tech Hub 4.0 ZP/D-28/19

Usługa cateringowa dla uczestników projektu Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie) ZP/US-09/19

Usługa cateringowa podczas spotkań organizowanych w ramach projektu TecHnology and EntrepreneUrship Education – Bridging the Gap for Smart Product Development - Tech Hub 4.0 ZP/US-08/19

Dostawa wyposażenia studia nagrań w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-14/A/19

Prace remontowe w segmencie „E” budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, przy ul. Dąbrowskiego 73 ZP/RB-18/19

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, specjalistycznych odczynników chemicznych oraz odczynników chemicznych do AAS dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/A/19

Dostawa systemu badań sztucznej inteligencji wraz z magazynem danych dla Instytutu |nteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-34/19

Organizacja III Kongresu Informatyki Ekonomicznej wraz z konferencją naukową Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości ZP/US-11/19

Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie) ZP/US-10/19

Unieważnienia (3)