Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-02/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-02/18

"Dostawa dwóch klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia Rady Wydziału sala 107 w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,1 2018.04.24 127

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2018.04.24 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,4 2018.04.24 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa docx 1100,0 2018.04.24 44
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.04.24 37
opis przedmiotu zamówienia doc 48,0 2018.04.24 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2018.04.24 27
przedmiar pdf 51,7 2018.04.24 37
rzut sali Rady Wydziału pdf 449,1 2018.04.24 36
Schemat podłączenia pdf 889,8 2018.04.24 39
STWiOR doc 114,0 2018.04.24 32
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,9 2018.04.24 33
Wzór umowy na roboty budowlane doc 134,0 2018.04.24 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.05.10 1

Pobierz wszystkie dokumenty