Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-07/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-07/18

"Dostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,4 2018.05.16 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 58,6 2018.05.16 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,4 2018.05.16 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 39,2 2018.05.16 12
protokół odbioru docx 37,4 2018.05.16 8
Wzór oferty na dostawy doc 42,3 2018.05.16 10
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 51,0 2018.05.16 9
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 86,5 2018.05.16 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.05.24 7

Pobierz wszystkie dokumenty