Szczegóły ogłoszenia ZP/D-10/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-10/A/18

"Dostawa projektora multimedialnego dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,0 2018.06.13 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,6 2018.06.13 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.06.13 9
Opis przedmiotu zamówienia docx 15,2 2018.06.13 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.06.13 10
wzór oferty na dostawy docx 38,2 2018.06.13 9
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 40,0 2018.06.13 8
Zmieniony projekt umowy doc 83,0 2018.06.20 12

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 24,9 2018.06.20 6

Pobierz wszystkie dokumenty