Szczegóły ogłoszenia ZP/D-12/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-12/A/18

"Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 180,0 2018.06.13 187

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,4 2018.06.25 29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 84,0 2018.06.26 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,4 2018.06.13 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.13 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,2 2018.06.13 38
Projekt umowy zm. dn. 19.06.2018 r doc 84,0 2018.06.13 29
Wzór oferty doc 50,5 2018.06.13 33
Wzór protokołu odbioru doc 24,0 2018.06.13 33
Zmieniony formularz cenowy docx 52,8 2018.06.25 57

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 26,2 2018.06.20 35
Powiadomienie o zmianach w SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 19,7 2018.06.25 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.07.03 28

Pobierz wszystkie dokumenty