Szczegóły ogłoszenia ZP/D-12/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-12/A/18

"Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 180,0 2018.06.13 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,4 2018.06.13 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.13 9
Formularz cenowy docx 52,2 2018.06.13 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,2 2018.06.13 11
Projekt umowy zm. dn. 19.06.2018 r doc 84,0 2018.06.20 7
Wzór oferty doc 50,5 2018.06.13 10
Wzór protokołu odbioru doc 24,0 2018.06.13 10

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 26,2 2018.06.20 9

Pobierz wszystkie dokumenty