Szczegóły ogłoszenia ZP/D-16/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-16/A/18

"Dostawa mikroskopu badawczego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 184,0 2018.06.28 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,6 2018.06.28 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.28 29
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 15,6 2018.06.28 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.06.28 24
Projekt umowy doc 83,0 2018.06.28 27
Wykaz dostaw lub usług docx 22,3 2018.06.28 31
Wzór oferty docx 38,0 2018.06.28 27
Wzór protokołu odbioru doc 29,5 2018.06.28 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 23,7 2018.07.06 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.07.10 31

Pobierz wszystkie dokumenty