Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-03/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-03/18

"Remont węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej C.O. w budynkach Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej przy ul. Brzeźnickiej 60a"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,1 2018.07.12 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 55,4 2018.07.12 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.07.12 61
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2018.07.12 48
Projekt Wykonawczy pdf 29581,4 2018.07.12 59
przedmiar robót pdf 387,2 2018.07.12 68
STWiOR pdf 435,7 2018.07.12 50
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,7 2018.07.12 54
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,0 2018.07.12 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.07.31 61

Pobierz wszystkie dokumenty