Szczegóły ogłoszenia ZP/D-19/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-19/A/18

"Sukcesywna dostawa filtrów membranowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 180,0 2018.07.20 142

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,5 2018.07.20 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2018.07.20 27
Formularz cenowy docx 19,5 2018.07.20 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,2 2018.07.20 22
Projekt umowy doc 83,0 2018.07.20 34
Wzór oferty doc 49,5 2018.07.20 32
Wzór protokołu odbioru doc 24,0 2018.07.20 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.07.31 36

Pobierz wszystkie dokumenty