Szczegóły ogłoszenia ZP/U-16/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-16/18

"Publikacja artykułów z konferencji KONES 2018 z wydrukiem w czasopiśmie Journal of Kones"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2018.07.24 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,3 2018.07.24 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,3 2018.07.24 35
Opis przedmiotu zamówienia doc 31,5 2018.07.24 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,0 2018.07.24 31
Projekt umowy doc 82,5 2018.07.24 26
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,0 2018.07.24 30
Wzór formularza oferty doc 55,5 2018.07.24 41
Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia - WARUNKI TECHNICZNE DLA Journ pdf 274,5 2018.07.24 49
Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia - Wzór artykułu - 7-16_J_O_KON pdf 1408,0 2018.07.24 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.08.02 25

Pobierz wszystkie dokumenty