Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-11/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-11/18

"Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,8 2018.08.10 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,9 2018.08.10 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,4 2018.08.10 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 40,5 2018.08.10 28
protokół odbioru docx 30,4 2018.08.10 26
Wzór oferty na dostawy doc 41,4 2018.08.10 33
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 62,6 2018.08.10 29

Pobierz wszystkie dokumenty