Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-11/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-11/18

"Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,8 2018.08.10 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,9 2018.08.10 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,4 2018.08.10 3
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 40,5 2018.08.10 3
protokół odbioru docx 30,4 2018.08.10 3
Wzór oferty na dostawy doc 41,4 2018.08.10 6
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 62,6 2018.08.10 3

Pobierz wszystkie dokumenty