Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-04/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-04/18

"Naprawa dachu na budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,7 2018.08.10 187

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,2 2018.08.10 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa docx 2049,7 2018.08.10 59
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.08.10 49
opis przedmiotu zamowienia doc 45,5 2018.08.10 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.08.10 40
Przedmiar pdf 55,3 2018.08.10 58
rzut balkonu część PN-W jpg 113,7 2018.08.10 44
rzut balkonu część PN-Z jpg 66,9 2018.08.10 40
rzut dachu jpg 100,8 2018.08.10 53
rzut dachu 011 jpg 99,2 2018.08.10 46
STWiOR doc 111,5 2018.08.10 41
warstwy jpg 160,8 2018.08.10 42
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2018.08.10 49
Wzór oferty na roboty budowlane docx 21,5 2018.08.10 38
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,5 2018.08.10 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.08.28 64

Pobierz wszystkie dokumenty