Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-04/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-04/18

"Naprawa dachu na budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,7 2018.08.10 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,2 2018.08.10 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa docx 2049,7 2018.08.10 9
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.08.10 5
opis przedmiotu zamowienia doc 45,5 2018.08.10 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.08.10 8
Przedmiar pdf 55,3 2018.08.10 12
rzut balkonu część PN-W jpg 113,7 2018.08.10 5
rzut balkonu część PN-Z jpg 66,9 2018.08.10 5
rzut dachu jpg 100,8 2018.08.10 10
rzut dachu 011 jpg 99,2 2018.08.10 7
STWiOR doc 111,5 2018.08.10 6
warstwy jpg 160,8 2018.08.10 8
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2018.08.10 6
Wzór oferty na roboty budowlane docx 21,5 2018.08.10 6
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,5 2018.08.10 7

Pobierz wszystkie dokumenty