Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-07/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-07/18

"Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu głównego węzła teleinformatycznego Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,3 2018.09.27 193

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,0 2018.09.27 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.09.27 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.09.27 37
System gaszeniapfu (1) pdf 1010,1 2018.09.27 77
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2018.09.27 42
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2018.09.27 40
Wzór umowy na roboty budowlane doc 163,0 2018.09.27 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,4 2018.10.09 39
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 20,4 2018.10.11 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.10.16 52

Pobierz wszystkie dokumenty