Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-18/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-18/18

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 213,3 2018.10.19 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,2 2018.10.19 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,7 2018.10.19 17
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2018.10.19 19
protokół odbioru docx 37,4 2018.10.19 16
Szczegółowy opis zamówienia doc 207,0 2018.10.19 68
Wzór oferty na dostawy doc 44,2 2018.10.19 17
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 60,9 2018.10.19 22

Pobierz wszystkie dokumenty