Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-10/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-10/18

"Remont klatki schodowej oraz korytarza na I piętrze w budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2018.10.23 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,8 2018.10.23 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.10.23 41
OPZ Korytarz WIPiTM pdf 82,3 2018.10.23 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2018.10.23 43
Przedmiar-korytarz WIPiTM pdf 47,9 2018.10.23 83
rzut korytarza WIPiTM pdf 212,8 2018.10.23 64
STWiOR-Korytarz WIPiTM pdf 128,9 2018.10.23 51
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.10.23 51
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2018.10.23 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2018.11.08 66

Pobierz wszystkie dokumenty