Szczegóły ogłoszenia ZP/D-34/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-34/18

"Dostawa nowego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym wraz z akumulatorami dla Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,3 2018.12.21 144

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,3 2019.01.04 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,0 2018.12.21 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.12.21 56
Opis_techniczny_samochodu_osobowego doc 49,0 2018.12.21 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2018.12.21 50
Projekt umowy doc 80,5 2018.12.21 60
Protokół odbioru - wzór doc 35,5 2018.12.21 40
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 20,4 2018.12.21 78
Wzór formularza oferty doc 54,5 2018.12.21 41
zmieniony Opis_techniczny_samochodu_osobowego doc 54,0 2019.01.04 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 22,3 2019.01.04 46

Pobierz wszystkie dokumenty