Szczegóły ogłoszenia ZP/D-34/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-34/18

"Dostawa nowego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym wraz z akumulatorami dla Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,3 2018.12.21 117

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,3 2019.01.04 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,0 2018.12.21 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.12.21 22
Opis_techniczny_samochodu_osobowego doc 49,0 2018.12.21 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2018.12.21 22
Projekt umowy doc 80,5 2018.12.21 27
Protokół odbioru - wzór doc 35,5 2018.12.21 20
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 20,4 2018.12.21 44
Wzór formularza oferty doc 54,5 2018.12.21 22
zmieniony Opis_techniczny_samochodu_osobowego doc 54,0 2019.01.04 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 22,3 2019.01.04 25

Pobierz wszystkie dokumenty