Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-01/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-01/19

"Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera pamięci masowej oraz przełącznika sieciowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,5 2019.01.15 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,0 2019.01.15 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,4 2019.01.15 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,3 2019.01.15 29
protokół odbioru docx 18,0 2019.01.15 23
Wzór oferty na dostawy doc 42,2 2019.01.15 29
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,4 2019.01.15 34
ZPDK-01_19_Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 130,0 2019.01.15 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 43,6 2019.01.22 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,4 2019.01.24 37

Pobierz wszystkie dokumenty