Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-14/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-14/19

"Prace budowlane związane z izolacją przeciwwilgociową i cieplną budynku Wydziału Budownictwa"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,7 2019.07.11 272

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 63,3 2019.07.11 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.07.11 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2019.07.11 75
Projekt budowy szybu dźwigowego pdf 82202,6 2019.07.11 106
Projekt przebudowy branża architektonicznao-budowlana pdf 158090,4 2019.07.11 126
Projekt przebudowy branża elektryczna pdf 50708,3 2019.07.11 94
STWiOR do zakresu branży architektoniczno-budowlanej pdf 98208,3 2019.07.11 89
STWiOR do zakresu projektu przebudowy branży elektrycznej pdf 5486,7 2019.07.11 100
STWiOR do zakresu projektu szybu dźwigowego pdf 76123,5 2019.07.11 118
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.07.11 91
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,9 2019.07.11 86
Wzór umowy na roboty budowlane doc 152,5 2019.07.11 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2019.07.30 117

Pobierz wszystkie dokumenty