Szczegóły ogłoszenia ZP/D-19/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-19/A/19

"Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 180,8 2019.07.18 251

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 83,8 2019.07.26 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 142,4 2019.07.18 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 113,9 2019.07.18 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 115,1 2019.07.18 35
Projekt umowy doc 176,5 2019.07.18 37
Wzór oferty doc 411,0 2019.07.18 37
Wzór protokołu odbioru docx 105,5 2019.07.18 47

Zmiany specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 108,9 2019.08.06 44

Pobierz wszystkie dokumenty