Szczegóły ogłoszenia ZP/D-20/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-20/A/19

"Dostawa systemu wideokonferencyjnego, telewizora i mobilnego stojaka wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu w siedzibie Zamawiającego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,4 2019.07.23 163

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 48,6 2019.07.23 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.07.23 43
Opis przedmiotu zamówienia doc 51,0 2019.07.23 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2019.07.23 52
Projekt umowy doc 87,0 2019.07.23 50
Wzór formularza oferty doc 56,0 2019.07.23 47
Wzór protokołu odbioru doc 40,0 2019.07.23 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.08.06 44

Pobierz wszystkie dokumenty