Szczegóły ogłoszenia ZP/D-23/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-23/A/19

"Dostawa urządzenia do preparatyki TEM dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,7 2019.08.02 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,9 2019.08.02 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.08.02 35
Formularz oferty na dostawy doc 53,5 2019.08.02 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2019.08.02 31
Projekt umowy doc 86,5 2019.08.02 40
Protokól odbioru doc 40,0 2019.08.02 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.08.13 31

Pobierz wszystkie dokumenty