Szczegóły ogłoszenia ZP/D-24/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-24/A/19

"Dostawa systemu pomiarowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,7 2019.08.27 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,8 2019.08.27 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.08.27 30
Formularz oferty na dostawy doc 53,5 2019.08.27 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.08.27 26
Projekt umowy doc 86,0 2019.08.27 35
Protokól odbioru doc 40,0 2019.08.27 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.09.10 38

Pobierz wszystkie dokumenty