Szczegóły ogłoszenia ZP/D-28/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-28/A/19

"Dostawa niwelatora rotacyjnego i tachimetru elektronicznego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,1 2019.09.05 219

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,9 2019.09.05 198

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmieniony formularz oferty na dostawy doc 56,0 2019.09.12 7
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.09.05 44
Formularz oferty na dostawy doc 56,5 2019.09.05 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.09.05 43
Projekt umowy doc 86,5 2019.09.05 43
Protokól odbioru doc 40,0 2019.09.05 42

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,1 2019.09.12 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.09.17 5

Pobierz wszystkie dokumenty