Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-18/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-18/19

"Prace remontowe w segmencie „E” budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, przy ul. Dąbrowskiego 73"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,4 2019.09.12 267

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,6 2019.09.12 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.09.12 140
Opis przedmiotru zamówienia A0 pdf 274,2 2019.09.12 169
oswietlenie A0-przedmiar_2 pdf 105,0 2019.09.12 149
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2019.09.12 135
Projekt budowlany wykonawczy wymiany instalacji oświetlenia pdf 2779,5 2019.09.12 185
Przedmiar roboty budowlane-A0 pdf 37,6 2019.09.12 159
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- A0 pdf 136,6 2019.09.12 169
STWiOR wymiany istalacji oświetlenia pdf 116,4 2019.09.12 135
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.09.12 131
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2019.09.12 131

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.10.01 170

Pobierz wszystkie dokumenty