Szczegóły ogłoszenia ZP/D-31/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-31/A/19

"Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 217,4 2019.09.17 227

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (Zmiana 1) pdf 112,5 2019.09.25 115
Ogłoszenie UZP (Zmiana 2) pdf 112,5 2019.09.26 95
Ogłoszenie UZP (Zmiana 3) pdf 112,2 2019.09.27 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,7 2019.09.17 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.09.17 104
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2019.09.17 101
Projekt umowy doc 86,0 2019.09.17 115
Wzór oferty doc 60,5 2019.09.17 112
Wzór protokołu odbioru docx 16,3 2019.09.17 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2019.10.10 105

Pobierz wszystkie dokumenty