Szczegóły ogłoszenia ZP/D-31/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-31/A/19

"Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 217,4 2019.09.17 159

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (Zmiana 1) pdf 112,5 2019.09.25 42
Ogłoszenie UZP (Zmiana 2) pdf 112,5 2019.09.26 34
Ogłoszenie UZP (Zmiana 3) pdf 112,2 2019.09.27 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,7 2019.09.17 133

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.09.17 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2019.09.17 42
Projekt umowy doc 86,0 2019.09.17 44
Wzór oferty doc 60,5 2019.09.17 51
Wzór protokołu odbioru docx 16,3 2019.09.17 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2019.10.10 39

Pobierz wszystkie dokumenty