Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-34/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-34/19

"Dostawa systemu badań sztucznej inteligencji wraz z magazynem danych dla Instytutu |nteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 118,9 2019.09.23 169

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 67,2 2019.09.24 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 56,4 2019.09.23 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.23 88
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,4 2019.09.23 77
protokół odbioru docx 18,0 2019.09.23 88
Wzór oferty na dostawy doc 27,7 2019.09.23 88
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 30,6 2019.09.23 92

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2019.09.24 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.10.08 84

Pobierz wszystkie dokumenty