Szczegóły ogłoszenia ZP/D-35/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-35/A/19

"Dostawa pełnoklatkowej lustrzanki cyfrowej wraz z osprzętem dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,8 2019.09.25 194

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,2 2019.09.25 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.09.25 73
Formularz oferty na dostawy doc 53,5 2019.09.25 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.09.25 65
Projekt umowy doc 86,5 2019.09.25 74
Protokól odbioru doc 40,0 2019.09.25 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.10.08 63

Pobierz wszystkie dokumenty