Szczegóły ogłoszenia ZP/D-36/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-36/A/19

"Dostawa zestawu przyrządów pomiarowych do badania ciał stałych: spektrofotometr UV-VIS-NIR-IR oraz spektrofluorymetr ze sterowaniem i platformą programową obsługującą oba urządzenia i przystawki dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 212,4 2019.09.26 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,9 2019.09.26 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.09.26 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2019.09.26 16
Projekt umowy doc 86,5 2019.09.26 13
Wzór oferty doc 54,5 2019.09.26 17
Wzór protokołu odbioru docx 16,3 2019.09.26 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.10.08 14

Pobierz wszystkie dokumenty