Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-19/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-19/19

"Instalacja fotowoltaiczna na dachu Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,1 2019.10.01 339

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540216490 docx 12,8 2019.10.11 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,5 2019.10.01 185

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.10.01 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2019.10.01 121
Projekt_wykonawczy pdf 4097,8 2019.10.01 337
Przedmiar pdf 71,1 2019.10.01 158
STWIOR pdf 155,0 2019.10.01 317
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,8 2019.10.01 125
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.10.01 125

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 29,7 2019.10.11 141

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.10.17 146

Pobierz wszystkie dokumenty