Szczegóły ogłoszenia ZP/U-33/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-33/19

"Druk indeksów studenta oraz teczek do akt studenta dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,4 2019.10.02 162

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,9 2019.10.02 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.10.02 73
Opis przedmiotu zamówienia docx 13,5 2019.10.02 88
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2019.10.02 74
Projekt_umowy doc 86,0 2019.10.02 80
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,0 2019.10.02 83
Wzór formularza oferty doc 52,0 2019.10.02 77
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (wzór indeksu wraz z opisem) pdf 410,6 2019.10.02 92
Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia docx 13,8 2019.10.02 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.10.15 68

Pobierz wszystkie dokumenty