Szczegóły ogłoszenia ZP/D-30/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-30/19

"Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,3 2019.10.09 215

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 49,6 2019.10.09 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.10.09 79
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 1 doc 56,0 2019.10.09 128
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 2 docx 39,0 2019.10.09 106
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 3 docx 26,3 2019.10.09 97
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 4 doc 1750,5 2019.10.09 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,6 2019.10.09 84
Projekt umowy doc 70,0 2019.10.09 67
Wzór formularza oferty doc 72,0 2019.10.09 78
Wzór protokołu odbioru doc 28,0 2019.10.09 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2019.10.22 68

Pobierz wszystkie dokumenty