Szczegóły ogłoszenia ZP/D-21/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-21/A/20

"Dostawa kamery 360 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 21,1 2020.06.24 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,7 2020.06.24 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.06.24 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2020.06.24 16
Projekt umowy doc 71,5 2020.06.24 17
Protokól odbioru doc 40,0 2020.06.24 15
Wzór oferty na dostawy doc 53,5 2020.06.24 17

Pobierz wszystkie dokumenty