Szczegóły ogłoszenia ZP/D-11/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-11/20

"Dostawa artykułów reklamowych projektu NAWA dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 151,1 2020.06.30 49

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (Zmiana 1) pdf 68,2 2020.07.02 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,5 2020.06.30 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.06.30 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2020.06.30 14
Wzór formularza oferty doc 63,0 2020.06.30 30
Wzór protokołu odbioru doc 41,0 2020.06.30 16
Wzór umowy doc 66,0 2020.06.30 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 23,6 2020.07.02 12

Pobierz wszystkie dokumenty