Szczegóły ogłoszenia ZP/D-35/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-35/A/20

"Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,4 2020.08.26 158

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 12,8 2020.09.03 16
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 docx 12,4 2020.09.04 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,6 2020.08.26 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2020.08.26 30
Formularz cenowy doc 804,0 2020.08.26 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,7 2020.08.26 24
Projekt umowy doc 68,5 2020.08.26 25
Wzór oferty doc 48,0 2020.08.26 28
Wzór protokołu odbioru doc 24,0 2020.08.26 26
Zmieniony formularz cenowy doc 796,0 2020.09.04 23

Zmiany specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.09.15 12

Pobierz wszystkie dokumenty